Aktualności

Ekologiczny Baltic Wood, czyli jak dbamy o ochronę środowiska

Podłogi drewniane Baltic Wood - ekologiczne i bezpieczne dla środowiska

Drewno jest surowcem naturalnym, a wykonana z niego podłoga nie zawsze bywa produktem przyjaznym dla człowieka i środowiska naturalnego. Wiele zależy od przebiegu procesu produkcyjnego, a szczególnie dwóch jego etapów: klejenia poszczególnych warstw oraz lakierowania warstwy wierzchniej za pomocą komponentów chemicznych.

Świadomość w zakresie działań przyjaznych dla środowiska naturalnego – zarówno u producentów, jak i konsumentów – na szczęście wciąż wzrasta. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, którzy wspierają proekologiczne produkty i marki, codziennie staramy się doskonalić proces produkcyjny podłóg drewnianych Baltic Wood.

Dowody? Pierwszym z nich jest wdrożony wiele lat temu i ciągle udoskonalany System Zintegrowanego Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Zespół naszych specjalistów w oparciu o ten system zarządza wszystkimi procesami produkcji podłóg drewnianych – począwszy od fazy projektowania, planowania i produkcji, na dostarczeniu gotowego produktu kończąc. Na każdym etapie dbamy o ochronę środowiska, ograniczenie wytwarzania odpadów, a także minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych, energii i  komponentów chemicznych. Drugim na to dowodem jest certyfikat FSC (Forest Stewardship Council). Klient, który kupuje produkt z takim certyfikatem, ma pewność, że został on wykonany z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

Pozyskiwanie surowca drzewnego i utylizacja odpadów

Odpowiednio dobrany surowiec jest podstawą produktu wysokiej jakości. Materiał na podłogi Baltic Wood pozyskiwany jest od najlepszych, wyselekcjonowanych dostawców. Dobrej jakości materiał drzewny, zanim trafi do nas, jest wcześniej odpowiednio przygotowywany. Podczas całego procesu produkcji, łącznie z suszeniem i leżakowaniem, starannie zostały dobrane parametry jakościowe. To gwarantuje, że drewno nie traci na jakości, a powstające podczas produkcji ilości odpadów są zredukowane do minimum. By zapobiec marnowaniu się czystego odpadu drzewnego, jest on wykorzystywany w charakterze opału w przyzakładowej kotłowni. Powstające podczas spalania drewna ciepło jest używane m.in. na potrzeby suszarń surowca drzewnego.

Komponenty chemiczne wspomagające proces produkcji

W procesie klejenia i uszlachetniania warstw wierzchnich deski podłogowej wykorzystujemy komponenty chemiczne od renomowanych producentów klejów, lakierów, olejów i bejc. Kleje, używane do produkcji podłóg Baltic Wood, to mieszanki formaldehydowo-mocznikowe o bardzo niskiej, bezpiecznej emisji formaldehydu. Większość olejów, lakierów i bejc jest stworzona w oparciu o lekką, wodną formułę, a ponadto również charakteryzują się tym, że są ekologiczne, hipoalergiczne, całkowicie nieszkodliwe dla środowiska oraz bezpieczne dla użytkowników. Korzystamy wyłącznie z ofert producentów, którzy tak jak my wspierają proekologiczne działania. Utylizacja powstałych w procesie produkcji odpadów jest zlecana wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom zewnętrznym.

Opakowania przyjazne dla środowiska

Podłogi drewniane Baltic Wood  pakujemy w materiały, które w 100% podlegają recyklingowi. Sięgamy przede wszystkim po papier i folię.

Nasze certyfikaty

Potwierdzeniem zaangażowania całego zespołu Baltic Wood w dbałość o środowisko naturalne i jego ochronę są uzyskane certyfikaty:

  • Certyfikat  FSC CoC (Forest Stewardship Council)

Realizujemy założenia standardu FSC, którego celem jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów. Kupujemy surowce od sprawdzonych dostawców, którzy w legalny i etyczny sposób pozyskują drewno. Wybór produktu posiadającego certyfikat FSC CoC to gwarancja, że spełnia on standardy ustalone przez FSC.

  • Świadectwo M1

Dokument przyznała nam fińska fundacja RTS – Finnish Building Information Foundation. Otrzymują go producenci spełniający najwyższe skandynawskie normy w zakresie redukcji emisji szkodliwych związków chemicznych. By uzyskać Świadectwo M1 podłogi drewniane są badane pod kątem zawartości związków organicznych, formaldehydu, amoniaku oraz substancji rakotwórczych. W podłogach Baltic Wood występują znikome ich ilości – jesteśmy dumni, że oferujemy bezpieczny produkt wysokiej jakości.

  • Znak Real Wood

Tę nagrodę przyznała nam Europejska Federacja Przemysłu Parkietowego (FEP). Dzięki temu oznaczeniu na produkcie klient ma pewność, że wybrana przez niego podłoga została wyprodukowana z naturalnego drewna, a nie produktu, który go imituje.

  • Certyfikat ISO 14001:2015

Ten certyfikat potwierdza, że na terenie całego zakładu, w trakcie procesu produkcji, wdrożone zostały zasady, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Za sprawą podjętych działań, takich jak racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych czy redukcja zużycia energii, nasza firma jest postrzegana jako przyczyniająca się do ochrony środowiska.

Komentarze są zamknięte.